Abu Dhabi City Tour

گشت شهری ابوظبی و تور ابوظبی

تور گشت شهری ابوظبی، خرید بلیط گشت شهری ابوظبی، قیمت گشت شهری ابوظبی، قیمت تور ابوظبی

انتخاب گزینه های خرید
(دیدگاه کاربر 22)

گشت ابوظبی نقره ای - بزرگسال 35% تخفیف محبوب ترین
1,582,000 تومان
2,433,000 تومان
گشت ابوظبی نقره ای - کودک 35% تخفیف محبوب ترین
1,503,000 تومان
2,311,000 تومان
گشت ابوظبی طلایی - بزرگسال
2,896,000 تومان
گشت ابوظبی طلایی - کودک
2,817,000 تومان
گشت ابوظبی نقره ای و بازدید از موزه - بزرگسال
2,611,000 تومان
گشت ابوظبی نقره ای و بازدید از موزه لوور - کودک
2,532,000 تومان
گشت ابوظبی طلایی و بازدید از موزه لوور - بزرگسال
3,767,000 تومان
گشت ابوظبی طلایی و بازدید از موزه لوور - کودک
3,687,000 تومان
گشت ابوظبی نقره ای و بازدید از قصر - بزرگسال
2,342,000 تومان
گشت ابوظبی نقره ای و بازدید از قصر الوطن - کودک
2,263,000 تومان
گشت ابوظبی طلایی و بازدید از قصر الوطن - بزرگسال
3,687,000 تومان
گشت ابوظبی طلایی و بازدید از قصر الوطن - کودک
3,529,000 تومان
گشت ابوظبی و بلیط فراری - بزرگسال 22% تخفیف
5,777,000 تومان
7,405,000 تومان
گشت ابوظبی و بلیط فراری - کودک 22% تخفیف
5,698,000 تومان
7,304,000 تومان
رزرو گشت ابوظبی (تسویه حساب در محل)
1,582,000 تومان
ترانسفر از دبی به سفارت آمریکا در ابوظبی و برگشت به دبی
7,914,000 تومان

اطلاعات اولیه بلیط تور گشت شهری ابوظبی

نوع ترانسفر

ترانسفر از درب هتل شما توسط اتوبوس یا وَن انجام می گیرد.

ساعت ترانسفر

ترانسفر رفت حدود 08:30 الی 09:30 و ساعت برگشت حدود 19:30 الی 20:30

مدت زمان تور

بین ۷ تا ۸ ساعت

ساعت کاری

تور گشت ابوظبی نقره ای و بازدید از موزه لوور فقط در روزهای سه شنبه، پنجشنبه و شنبه اجرا می شود

نکته مهم: لطفاً تاریخ مورد نظر و اسم هتل خود را در زمان تکمیل خرید و پرداخت، در بخش توضیحات سفارش وارد نمایید

گزینه های خرید

 • گشت ابوظبی نقره ای – بزرگسال

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های اصلی شهر ابوظبی برای 1 نفر بزرگسال (10 سال به بالا) با اتوبوس است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 08:30 و برگشت حدود 20:00 می باشد.

 • گشت ابوظبی نقره ای – کودک

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های اصلی شهر ابوظبی برای 1 نفر كودک (3 تا 10 سال) با اتوبوس است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 08:30 و برگشت حدود 20:00 می باشد.

 • گشت ابوظبی طلایی – بزرگسال

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های ديدنی شهر ابوظبی برای 1 نفر بزرگسال (10 سال به بالا) با خودرو ون است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر فارسی یا انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 09:00 و برگشت حدود 20:00 می باشد.

 • گشت ابوظبی طلایی – کودک

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های ديدنی شهر ابوظبی برای 1 نفر كودک (3 تا 10 سال) با خودرو ون است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر فارسی یا انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 09:00 و برگشت حدود 20:00 می باشد.

 • گشت ابوظبی نقره ای و بازدید از موزه لوور – بزرگسال

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های اصلی شهر ابوظبی و همچنين بازديد از موزه لوور برای 1 نفر بزرگسال (10 سال به بالا) با اتوبوس است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 08:30 و برگشت حدود 20:00 می باشد. بلیط موزه بر روی تور می باشد.

 • گشت ابوظبی نقره ای و بازدید از موزه لوور – کودک

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های اصلی شهر ابوظبی و همچنين بازديد از موزه لوور برای 1 نفر كودک (3 تا 10 سال) با اتوبوس است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 08:30 و برگشت حدود 20:00 می باشد. بلیط موزه بر روی تور می باشد.

 • گشت ابوظبی طلایی و بازدید از موزه لوور – بزرگسال

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های ديدنی شهر ابوظبی به همراه بازديد از موزه لوور برای 1 نفر بزرگسال (10 سال به بالا) با خودرو ون است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر فارسی یا انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 09:00 و برگشت حدود 20:00 می باشد. بلیط موزه بر روی تور می باشد.

 • گشت ابوظبی طلایی و بازدید از موزه لوور – کودک

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های ديدنی شهر ابوظبی به همراه بازديد از موزه لوور برای 1 نفر كودک (3 تا 10 سال) با خودرو ون است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر فارسی یا انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 09:00 و برگشت حدود 20:00 می باشد. بلیط موزه بر روی تور می باشد.

 • گشت ابوظبی نقره ای و بازدید از قصر الوطن – بزرگسال

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های اصلی شهر ابوظبی و همچنين بازديد از قصر الوطن برای 1 نفر بزرگسال (10 سال به بالا) با اتوبوس است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 08:30 و برگشت حدود 20:00 می باشد. بلیط قصر بر روی تور می باشد.

 • گشت ابوظبی نقره ای و بازدید از قصر الوطن – کودک

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های اصلی شهر ابوظبی و همچنين بازديد از قصر الوطن برای 1 نفر كودک (3 تا 10 سال) با اتوبوس است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 08:30 و برگشت حدود 20:00 می باشد. بلیط قصر بر روی تور می باشد.

 • گشت ابوظبی طلایی و بازدید از قصر الوطن – بزرگسال

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های ديدنی شهر ابوظبی به همراه بازديد از قصر الوطن برای 1 نفر بزرگسال (10 سال به بالا) با ون است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر فارسی یا انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 09:00 و برگشت حدود 20:00 می باشد. بلیط قصر بر روی تور می باشد.

 • گشت ابوظبی طلایی و بازدید از قصر الوطن – کودک

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های ديدنی شهر ابوظبی به همراه بازديد از قصر الوطن برای 1 نفر كودک (3 تا 10 سال) با ون است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر فارسی یا انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 09:00 و برگشت حدود 20:00 می باشد. بلیط قصر بر روی تور می باشد.

 • گشت ابوظبی و بلیط فراری – بزرگسال

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های ديدنی شهر ابوظبی همچنين بازديد از سرزمین فراری برای 1 نفر بزرگسال (10 سال به بالا) با اتوبوس است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 08:30 و برگشت حدود 20:00 می باشد. بلیط سرزمین فراری بر روی تور می باشد.

 • گشت ابوظبی و بلیط فراری – کودک

این گزينه شامل بازديد از جاذبه های ديدنی شهر ابوظبی به همراه بازديد از سرزمين فراری برای 1 نفر كودک (3 تا 10 سال) با اتوبوس است. این تور فاقد وعده غذایی و با تور لیدر انگلیسی زبان می باشد و ساعت ترانسفر رفت حدود 08:30 و برگشت حدود 20:00 می باشد. بلیط سرزمین فراری بر روی تور می باشد.

 • رزرو گشت ابوظبی (تسویه حساب در محل)

اين گزينه شامل رزرو گشت ابوظبی طلایی برای 1 نفر كودک/بزرگسال می باشد و مانده هزينه آن را می بايست در محل اجرای تور به صورت درهم یا دلار پرداخت شود. برای گشت های نقره ای حتما باید از قبل تسویه حساب کنید.

 • ترانسفر از دبی به سفارت آمریکا در ابوظبی و برگشت به دبی

اين گزينه شامل ترانسفر رفت از محل اقامت شما در دبی به سفارت آمريكا در ابوظبی و همچنين ترانسفر برگشت می باشد.

 

امکانات تور

امكانات و اماكن مورد بازديد در گشت شهری نقره ای ابوظبی:

 • همه روزه
 • ترانسفر از درب هتل شما حدود ساعت 08:30
 • سرزمین فراری (بازدید از بیرون برای عکاسی)
 • قصر الحصن
 • تماشای بلوار ساحلی
 • دهکده میراث
 • هتل ۷ ستاره امارات پالاس
 • بازدید از معبد هندوها (دوشنبه ها تعطیل است)
 • مسجد شیخ زاید
 • ليدر انگليسی زبان
 • برگشت به هتل حدود ساعت 20:00

امكانات و اماكن مورد بازديد در گشت شهری طلايی ابوظبی:

 • همه روزه
 • ترانسفر از درب هتل شما حدود ساعت 09:00
 • سرزمین فراری (بازدید از بیرون)
 • تماشای بلوار ساحلی
 • دهکده میراث
 • هتل ۷ ستاره امارات پالاس
 • مسجد شیخ زاید
 • ليدر فارسی/ انگليسی زبان
 • برگشت به هتل حدود ساعت 20:00

امكانات و اماكن مورد بازديد در گشت شهری نقره ای ابوظبی + موزه لوور:

 • همه روزه به جز روزهای دوشنبه
 • ترانسفر از درب هتل شما حدود ساعت 08:30
 • مسجد شیخ زاید
 • تماشای بلوار ساحلی
 • موزه لوور به همراه بلیط ورودی
 • ليدر انگليسی زبان
 • برگشت به هتل حدود ساعت 20:00

امكانات و اماكن مورد بازديد در گشت شهری طلایی ابوظبی + موزه لوور:

 • همه روزه به جز روزهای دوشنبه
 • ترانسفر از درب هتل شما حدود ساعت 09:00
 • تماشای بلوار ساحلی
 • موزه لوور به همراه بلیط ورودی
 • دهکده میراث
 • مسجد شیخ زاید
 • ليدر فارسی یا انگليسی زبان
 • برگشت به هتل حدود ساعت 20:00

امكانات و اماكن مورد بازديد در گشت شهری نقره ای ابوظبی + قصر الوطن:

 • همه روزه
 • ترانسفر از درب هتل شما حدود ساعت 08:30
 • مسجد شیخ زاید
 • تماشای بلوار ساحلی
 • قصر الوطن به همراه بلیط ورودی
 • ليدر انگليسی زبان
 • برگشت به هتل حدود ساعت 20:00

امكانات و اماكن مورد بازديد در گشت شهری طلایی ابوظبی + قصر الوطن:

 • همه روزه
 • ترانسفر از درب هتل شما حدود ساعت 09:00
 • تماشای بلوار ساحلی
 • قصر الوطن به همراه بلیط ورودی
 • دهکده میراث
 • مسجد شیخ زاید
 • ليدر فارسی زبان/ انگليسی زبان
 • برگشت به هتل حدود ساعت 20:00

امكانات و اماكن مورد بازديد در گشت شهری ابوظبی + سرزمین فراری :

 • همه روزه
 • ترانسفر از درب هتل شما حدود ساعت 08:30
 • مسجد شیخ زاید
 • تماشای بلوار ساحلی
 • هتل ۷ ستاره امارات پالاس
 • گالری هنر اسلامی
 • فراری به همراه بلیط ورودی
 • ليدر انگليسی زبان
 • برگشت به هتل حدود ساعت 20:00

امكانات موزه لوور:

 • پارکینگ
 • وای فای رایگان در سراسر موزه
 • کافه‌ و رستوران‌ 
 • دستگاه خودپرداز
 • بخش امانات
 • ویلچر و کالسکه
 • سرویس بهداشتی
 • نمازخانه (از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۸:۳۰)
 • کمک های اولیه

امكانات قصر الوطن:

 • آشنايي با فرهنگ مردم کشور امارات
 • تماشای معماری زیبا و سلطنتی قصر الوطن
 • بازدید از بخش های مختلف این کاخ از جمله اتاق هدایا، اتاق ضیافت ریاست جمهوری، کتابخانه
 • سوغاتی فروشی
 • غذاخوری

امكانات پارک فراری:

 • بلیط ورودی عمومی برای سرزمین فراری در ابوظبی
 • دسترسی به تمام ترن های هوایی موجود در پارک
 • پاركينگ رايگان
 • رستوران
 • سوغاتی فروشی
 • نمازخانه
 • اجاره کالسکه و ویلچر و کمد (اطلاعات و جزئیات بیشتر را می توانید از باجه های خدمات مهمان در پارک دریافت کنید)

قوانین و مقررات تور

تورهای گروهی:

 • در تورهای گروهی مسافرین محترم می بایست در راس ساعت مشخص شده منتظر باشند در غیر این صورت مبلغی بابت جا ماندن مسافر برگشت داده نخواهد شد و امکان تغییر تاریخ نیز وجود نخواهد داشت.
 • پس از خرید و رزرو تور ها امکان لغو و بازگشت وجه وجود نخواهد داشت و تغییر تاریخ رزرو صرفاً در صورت موجود بودن ظرفیت امکان پذیر می باشد.

گشت شهری ابوظبی:

 • در صورت لغو تور بعد از رزرو عودت مبلغ امکان پذیر نمی باشد.
 • در تور گشت شهری ابوظبی هزينه کودک زیر 3 سال رایگان می باشد. (فاقد صندلی خواهد بود)
 • بليط كودک برای كودكان 3 الی 10 سال می باشد.
 • بليط بزرگسال برای افراد ۱۰ سال به بالا در نظر گرفته می شود.
 • در روزهای خاص و آخر هفته، احتمال دارد برخی از مکان‌ ها برای بازدید تعطیل باشند، لطفاً پیش از خرید دقت نمایید.
 • در ماه رمضان نوشیدن/خوردن/جویدن آدامس در اماکن عمومی ممنوع است.
 • بسته به شرایط ترافیکی و موقعیت مکانی شما، زمان‌بندی ترانسفر ممکن است تغییر کند.
 • برای ورود به مسجد ابوظبی آقایان اگر شلوارک پوشیده اند باید تا زیر زانو باشد و ورود با لباس آسیتن حلقه ای ممنوع است
 • برای ورود به مسجد ابوظبی خانم ها باید لباس پوشیده و شال به همراه داشته باشند در غیر این صورت لباس مخصوص برای فروش باید تهیه شود

موزه لوور:

 • افراد زیر ۱۳ سال باید با همراه بزرگسال بالای ۱۸ سال وارد شوند.
 • عکاسی و فیلم برداری با مقاصد تجاری ممنوع می باشد.
 • ورود مواد غذایی و نوشیدنی ممنوع می باشد.
 • بليط بزرگسال برای افراد بالای ۱۸ سال در نظر گرفته می شود.
 • هزينه بليط برای افراد معلول رايگان است.
 • هزينه بليط برای زير ۱۸ سال رايگان است.

 قصر الوطن:

 • گرفتن عکس و فیلم های غیر تجاری در کلیه مناطق به استثنای محوطه داخل کاخ مجاز می باشد.
 • کودکان باید با یک بزرگسال ۱۸ سال به بالا همراه باشند.
 • کودکان زیر ۳ سال می توانند به صورت رایگان وارد قصر الوطن شوند.
 • بليط كودک برای كودكان 3 الی 17 سال مي باشد.
 • در صورت خروج از ساختمان کاخ، ورود مجدد مجاز نیست.
 • افرادی که دارای معلوليت ثبت شده در امارات هستند، دسترسی رایگان به اضافه یک همراه دریافت می کنند. مهمانان بين المللی كه دارای معلوليت آشكار بوده دسترسی رايگان خواهند داشت اما همراه وی بايد هزينه بليط خود را پرداخت كند.
 • در سراسر محوطه کاخ Wi-Fi در دسترس نیست.

پارک فراری:

 • بازدیدکنندگان اجازه همراه داشتن غذا و نوشیدنی را ندارند.
 • بازدیدکنندگان باید در تمامی مراحل کارت عکس داری که در هنگام ورود به پارک به آن ها داده می شود را نزد خود نگه دارند.
 • کودکان باید همیشه با یک بزرگسال همراه باشند.
 • محدودیت‌های ایمنی در برخی از سواری‌ها وجود دارد که بر اساس قد، مطابق با رویه استاندارد در پارک‌های موضوعی بین‌المللی است.
 • پذیرش کودکان زیر 3 سال به صورت رایگان انجام می شود.
 • ممکن است از والدین خواسته شود که برای تأیید سن مهمانان کمتر از 3 سال، مدرك شناسايی معتبر ارائه کنند.
 • برای احترام به سایر مهمانان در پارک و مطابق با قوانین و آداب و رسوم محلی، مهمانان هنگام حضور در پارک می بايست لباس‌های محترمانه بپوشند. (شلوارک تا روی زانو و پوشاندن شانه ها توصیه می شود)
توضیحات تکمیلی

گشت شهری ابوظبی

شهر « ابوظبی » پایتخت کشور امارات متحده عربی است و در سال ۲۰۰۹ با پیشی گرفتن از نیویورک و پاریس به عنوان دومین شهر گران جهان برای مسافران اعلام شد. ابوظبی در سال ۲۰۰۸ پنجمین شهر گران جهان محسوب می‌شد که یکی ازهفت امیر نشین (امارت) می‌باشد.

نکته: برنامه تور گشت شهری در زمانهای متفاوت در سال ممکن است دچار تغییر گردد. جهت اطلاعات بیشتر لطفاً تماس بگیرید.

دبی دیسکانت سایت معتبر ایرانی، ارائه دهنده انواع بلیط های تخفیف دار تفریحات دبی و همچنین اجاره خودرو در دبی است. هدف ما ارائه بهترین خدمات است تا شما سفری با بهترین خاطرات را تجربه نمایید. در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر با تور گشت شهری ابوظبی آشنا شوید.

تصاویر تور گشت شهری ابوظبی

امکانات تور گشت شهری ابوظبی

1)مسجد شیخ زاید

مسجدی در شهر ابوظبی، کشور امارات است. این مسجد بعد از مسجد الحرام و مسجد النبی سومین مسجد بزرگ جهان است و یکی از نقاط دیدنی امارات متحده عربی به شمار می‌آید.

نام این مسجد از شیخ زاید بن سلطان آل نهیان گرفته شده ‌است که بنیان‌گذار و نخستین رئیس کشور امارات بوده و در همین مسجد دفن شده ‌است.

روزانه ده‌ ها زن غربی از مسجد شیخ زاید آل نهیان ابوظبی به عنوان سومین مسجد بزرگ پس از حرمین شریفین، بازدید می‌کنند که با توجه به اینکه این مسجد به روی غیرمسلمانان باز است، آنها هم به احترام مکان معنوی مسلمانان با پوششهای اسلامی یعنی یک عبای بلند مشکی و پوشش سر وارد این مسجد می‌شوند.

2)امارات پالاس (کاخ امارات)

مکان بعدی که شما در تور گشت شهری ابوظبی بازدید خواهید کرد هتل 5 ستاره فوق لوکس امارات پالاس می باشد. این کاخ با سرمایه 3 میلیارد دلار در گستره ای 1.3 کیلومتری در راستای یک ساحل خصوصی در شهر ابوظبی امارات جای گرفته و سومین هتل گران قیمت ساخته شده در دنیا پس از The Cosmopolitan در لاس وگاس و Marinas Bay Sands در سنگاپور می باشد.

از رخدادهای مهم این هتل برگزاری کنسرت کریستینا آگویلرا در سال 2008 و فیلم برداری بخشی از فیلم Fast and Furious 7 می باشد.

3)کاخ ریاست جمهوری امارات

این کاخ با سرمایه 450 میلیون دلاری در نزدیکی امارات پالاس (کاخ امارات) قرار گرفته و یکی از گرانترین کاخ های ریاست جمهوری در جهان می باشد.

4)دهکده میراث

Village Heritage در سال 1997 در محله تاریخی آل Shindagha ساخته شد. دلیل ایجاد آن، نشان دادن سبک زندگی سنتی، آداب و رسوم سنتی در امارات می باشد. روستای میراث به عنوان یک جاذبه برای گردشگران علاقه مند به زندگی سنتی محلی در نظر گرفته شده است. این روستا شاهد وقایع روز ملی امارات، جشنواره خرید دبی، روز پرچم و … است.

5)مارینا مال

اینجا یکی از بزرگترین فروشگاه های ابوظبی و بهنرین مکان برای خرید در ابوظبی می باشد.

6)بازار خرما

اینجا یکی از مراکز اصلی خرید خرما در دنیا می باشد که انواع خرما با بهترین کیفیت از سراسر دنیا را می توانید تماشا کنید و بخرید.

7)جزیره یاس

اما آخرین مکانی که در گشهت شهری ابوظبی دیدن خواهید کرد، جزیره یاس می باشد. این جزیره در شهر ابوظبی به فاصله ای اندک از شهر دبی واقع شده که بزرگترین پارک موضوعی جهان برای عاشقان سرعت، هیجان و لذت در آن ساخته شده است. این پارک نه تنها برای دوست داران فراری حتی برای کودکان نیز جذاب می باشد و دارای سرگرمی های فراوانی هست.

مساحت این پارک 200،000 متر مربع می باشد که در سال 2014 بدستان مقامات ارشد دولتی و رانندگان مطرح فراری فرناندو آلونسو و فیلیپه ماسا افتتاح شده است.

خرید و قیمت بلیط تور گشت شهری ابوظبی

گشت شهری ابوظبی یکی از بهترین تورها برای انتخاب است. بلیط این تور را با بهترین قیمت می توانید از سایت دبی دیسکانت تهیه نمایید. دبی دیسکانت سایت معتبر ایرانی با سابقه درخشان، ارائه دهنده انواع بلیط های تخفیف دار تفریحات دبی، واچر رستوران ها و تفریحات است. شما می توانید بلیط، واچر تفریحات و رستوران ها را با بهترین قیمت تهیه نمایید. هدف ما ارائه خدماتی ارزنده و با کیفیت است تا شما سفری خاطر انگیز را تجربه نمایید. راه های ارتباطی با ما واتس آپ، تماس تلفنی، اینستاگرام و پست الکترونیکی است، همچنین با مراجعه به صفحه تماس با ما می توانید با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول درباره بلیط تور گشت شهری ابوظبی

مدت زمان اجرای تور گشت شهری ابوظبی چقدر است؟
این تور حدود ۷ الی ۸ ساعت زمان می برد.
گشت شهری ابوظبی محدوديت سنی دارد؟
خير محدوديت سنی برای شركت در تور وجود ندارد.
آيا ناهار هم جزو تور گشت شهری ابوظبی می باشد؟
خير ناهار در برنامه تور گشت شهری ابوظبی قرار ندارد.
قیمت های روی سایت به روز هستند یا قبل از خرید باید هماهنگی انجام شود؟
قیمت تمامی تفریحات روی وب سایت به روز می باشند و مواردی که نیاز به هماهنگی قبل خرید داشته باشد (از نظر ظرفيت)، ذکر شده است.
اگر خرید از وب سایت انجام شود، بلیط ها به چه صورت برای مشتری ارسال می شود؟
فایل PDF بلیط ها بعد از خرید از سایت، در واتساپ یا تلگرام یا ایمیل، برای مشتری ارسال می گردد.
بلیط ها باید برای استفاده پرینت شوند؟
خیر نیازی به پرینت نیست، موقع ورود، اسکن بارکد موجود روی بلیط از گوشی شما کافی می باشد.
ترانسفر جزو بليط محسوب می شود؟
بله ترانسفر جزو خدمات تور می باشد.
چطور می توانیم به سایت شما اعتماد کنیم؟
مجموعه دبی دیسکانت با بیش از 10 سال سابقه دارای نماد اعتماد تجارت الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی می باشد. این مجموعه همچنین دارای نمایندگی های فروش در شهرهای تهران، شیراز، ساری و دبی می باشد.
پس از خرید از سایت چه کاری باید انجام دهیم؟
کافی است شماره سفارش خود را در واتساپ برای همکاران ما ارسال کنید تا بلیط شما در سریع ترین زمان ممکن صادر شود.

نظرات کاربران (61 نظر)

22 دیدگاه برای بلیط تور گشت شهری ابوظبی

 1. مهسا.غ (خریدار محصول)

  درود. مسجد شیخ زاید خیلی زیبا و باشکوه بود پیشنهاد می کنم حتما ببینین.

  • ادمین 2

   سلام وقت بخیر
   مرسی از همراهی شما

 2. سعید (خریدار محصول)

  سلام ببخشید برای گشت شهری ناهار چه رستورانی میبرید؟ کلا برای ناهار توقف داریم؟

  • ادمین 1

   سلام روز بخیر. بله دوست عزیز در این تور برای ناهار توقف داریم و البته هزینه ناهار بصورت شخصی است و با تور نمی باشد.

 3. zohre_s (خریدار محصول)

  سلام
  ممنون از مجموعه دبی دیسکانت که بسیار با حوصله پاسخگوی تمام سوالات ما بودن. گشت شهری ابوظبی هم بسیار جالب و دیدنی بود

  • ادمین 2

   سلام روزتون بخیر
   باعث افتخاره میزبانی از شما

 4. ندا (خریدار محصول)

  سلام. گشت ابوظبی خصوصی هم دارید؟

  • ادمین 1

   سلام. بله گشت شهری ویژه به صورت خصوصی برگزار میشه

 5. sareh.sh76 (خریدار محصول)

  واقعا مسجد ابوظبی و قصر الوطن عالی بود. خیلی خیلی ممنونم از پیشنهادتون. برنام ریزیتون عالی بود برای این گشت. واقعا راضی بودیم از خدمات شما. قیمت هاتون هم نسبت به لیدرها عالی بود.

  • ادمین 2

   سلام، خواهش می کنم. از اینکه میزبان شما بودیم خوشحالیم. به امید دیدار مجدد

 6. drn.ngb (خریدار محصول)

  خیلی گشت خوبی بود، هتل امارات پالاس واقعا شاهکاری هست

  • ادمین 1

   سلام، بله همینطوره

 7. mobina (خریدار محصول)

  توی گشت شهری مسجد رو توی روز می‌بینیم یا شب؟

  • ادمین 1

   اگر گشت خصوصی بخواید هر دو شدنی هست

 8. مهیار (خریدار محصول)

  به نظرم توی سفر به دبی، فقط باید ۲ روز رو به دیدن از ابوظبی اختصاص بدیم

  • ادمین 2

   سلام، بستگی به اولویت خودتون داره، اما ابوظبی هم دیدنی هست

 9. محبوبه ج (خریدار محصول)

  شرایط پوشش خانم ها برای ورود به مسجد چطور هست؟

  • ادمین 1

   سلام
   در صورتی که پوشش دست و پاها کامل نباشه اونجا بصورت رایگان لباس در اختیار شما قرار میدند که بتونید وارد شده و بازدید کنید

 10. نگین کریمی (خریدار محصول)

  برای انجام تور چه مدارکی لازم هست؟

  • ادمین 1

   سلام
   در حال حاضر گواهی دو دوز واکسن بین المللی و تست پی سی ار منفی با 72 ساعت اعتبار

 11. کیوان راد (خریدار محصول)

  وسیله ترانسفر چی هست؟

  • ادمین 2

   سلام
   وسیله ترانسفر اتوبوس یا میدل باس هست

 12. سولماز خوشنام (خریدار محصول)

  مسجد ابوظبی شاهکار بود. ممنونم

  • ادمین 1

   سلام
   خوشحالیم که تجربه خوبی داشتید

 13. محسن ب (خریدار محصول)

  اگر حداقل یک هفته در دبی باشید ارزش داره یک روز هم بیاید گشت ابوظبی

  • ادمین 2

   سلام
   البته بیشتر بستگی به اولویت مسافرین خوبمون داره

 14. نفیسه کریمی (خریدار محصول)

  ممنون از تیم دبی دیسکانت که همواره در سفر کنار ما بودید

  • ادمین 1

   سلام
   خواهش می کنم. وظیفه خودمون می دونیم که در طول سفر پاسخگوی مسافرین باشیم

 15. محمد (خریدار محصول)

  هتل امارات پالاس واقعا یک قصر بود

  • ادمین 1

   سلام
   بله واقعا معماری بسیار بسیار زیبایی داره

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه